אודות

אלנוהוד: העמותה לקידום השכלת נשים בדואיות בנגב היא מלכ”ר שהוקם בשנת 1997 על ידי ערבים ויהודים, במטרה לקדם השכלה בכלל והשכלה גבוהה בפרט לנשים ונערות בדואיות בנגב. קידום נשים בדואיות בעזרת חינוך ושילובן בעולם האקדמיה מהווה כלי לשילובן המוצלח בחברה הישראלית, ולשיפור מעמדן בקהילה. מדי שנה אלנוהוד פועלת בקרב כ- 1,000 נערות, נשים ונערים בדואים. אנו מפעילות פרויקטים בבאר שבע ובישובים הבדואים בנגב, המושתתים על תפיסה הומניסטית מערכתית: מהווים מעגלי תמיכה, דגש על התחום החינוכי והאקדמי, החברתי, התרבותי, והזהות האישית.

לאורך השנים אנו ממשיכות להפעיל, לשפר ולחדש את פעילותינו ולעודד נשים בדואיות ללמוד, להצטיין, לרכוש השכלה ומקצוע, לפתח את עצמן ואת קהילתן.

מטרותינו:

– עידוד והרחבת השכלת הנשים הבדואיות מהגיל הרך ועד לאקדמיה.

– שינוי תפיסת הקהילה להכרה בזכות להשכלה לנשים וחשיבותה.

– חיזוק המחויבות של הרשויות להשכלת נשים בדואיות.

– ייזום תוכניות להכשרה מקצועית והשכלה, המתאימות לאפיוני הקהילה הבדואית בנגב ולצרכיה.

– עידוד והרחבת המחויבות המודעות והמעורבות החברתית בקהילה הבדואית.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s